Need Help ?
Call: +977- 087550057
News Flash
जिल्लामा विद्यालय अनुगमन तिब्र : बाराम्बार विद्यालयमा अनियमित रहने २ जना शिक्षकहरुलाई राजिनामा गराईएको र ४ जना प्राथमिक शिक्षकहरु नपढाएको अवधिको तलब भत्ता राज्यकोषमा फिर्ता गराउने निरणय ।अन्य २ दर्जन भन्दा बढी शिक्षकहरुलाइ स्पस्टीकरण सोधिएको अवस्था ।|| विद्यार्थी सङख्या नभएका तथा न्युन भएका विद्यालयहरुबाट शिक्षकहरुलाइ विद्यार्थी सङख्या बढी भएका विद्यालयहरुमा काजमा राखिएकाे तथा लामाे समय अनुपसि्थत शिक्षकहरुलाइ कारवाही प्रकिंया शुरु ।|| मिति २०७२।३।२७ देखि २०७२।३।३१ सम्म कार्यमूलक अनुसन्धान सम्वन्धी शिक्षकहरुकाे तालिम सँचालन हुँदै|| यस आव २०७२।७३ को शिक्षकको पेशागत विकास तालिम सफल रुपमा सम्पन्न ।|| जिशिका डोल्पा विगत ११ वर्षदेखी हालसम्म बेरुजु फर्छौटको कार्यमा शुन्य बेरुजु कायम गरि Clean District रुपमा रहन सफल ।|| केन्द्रिय अनुगमन का झलकहरु|| यस आव २०७२।७३ मा ४ वटा घुम्ती विद्यालयहरु सँचालन L : श्री महादेव निमावि थापागाँऊ डोल्पा , श्री लक्ष्मी मावि थरगाँऊ डोल्पा , श्री शुभकामना निमावि रह र श्री अरनिको निमावि शहरतारा डोल्पा ।|| शिक्षा एेन २०२८(श‌सोधन)को दफा ११(ड) को उप दफा ६ बमोजिम स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र नभएका चार जना अस्थायी शिक्षक सेवावाट अवकास।।||

कर्मचारी विवरण

  • नाम :  युवराज पौडेल ठेगाना :  जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोल्पा पद :  जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  सिंहराज डागी ठेगाना :  जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोल्पा पद :  शाखा अधिकृत

  • नाम :  वीर बहादुर धामी ठेगाना :  जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोल्पा पद :  विद्यालय निरीक्षक

  • नाम :  धन बहादुर शाही ठेगाना :  जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोल्पा पद :  प्रा स

  • नाम :  नर बहादुर राना ठेगाना :  जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोल्पा पद :  नायव सुव्वा

  • नाम :  शिव मँगल साह ठेगाना :  राैतहट पद :  प्रा स

  • नाम :  लक्ष्मण कुमार शाह ठेगाना :  रुकुम पद :  लेखा अधिकृत

  • नाम :  प्रकाश खड्का ठेगाना :  सुर्खेत पद :  लेखापाल

  •  1 2 >